PLACÓWKI CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ


Placówki wspierające dzieci i młodzież

Żłobek „Małe Aniołki”
25-363 Kielce, ul. Wesoła 52a, tel. 41 343 38 58, 784 586 328

Świetlica „Pod Aniołem” przy parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48, tel. 600 41 83 47

Świetlica „U Józefa” przy parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach
25-545 Kielce, ul. Turystyczna 3, tel. 668 61 89 46

Świetlica przy parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach
25-430 Kielce, Skwer św. Jadwigi  1, tel. 783 544 791

Świetlica przy parafii św. Stanisława b.m. w Mniowie
26-080 Mniów, ul. Gajowa 6, tel. 606 258 654

Świetlica środowiskowa w Kajetanowie
26-050 Zagnańsk, Kajetanów 126 B

Świetlica przy parafii NP NMP w Chmielniku
26-020 Chmielnik, Pl.  Kościelny 7, tel. 697 052 883

Świetlica środowiskowa w Ślęcinie
28-362 Nagłowice, Ślęcin 63a, tel. 694 06 95 60

Świetlica przy parafii w Cudzynowicach
25-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 97a, tel. 519 382 422

Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3, tel. 604 934 420

Ognisko Wychowawcze w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Ośrodek Charytatywny dla Dzieci w Kaczynie
26-021 Daleszyce, Kaczyn 1a, tel. 41 317 19 78

Przedszkole Niepubliczne w Kajetanowie
26-050 Zagnańsk, Kajetanów 126 B, tel. 41 343 33 74

 

Placówki pomagające starszym i chorym psychicznie

Klub Seniora w Kielcach
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b

Dom Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach
28-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

Dom Pomocy Społecznej w Rudkach
28-225 Szydłów, Rudki 89, tel. 15 824 18 36

Dom Opieki w Ratajach
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie 39b, tel. 41 376 54 70

Dom Opieki w Charsznicy
32-250 Charsznica, ul. Młyńska 2, tel. 41 383 60 52

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mniowie
26-080 Mniów, ul. Gajowa 3, tel. 41 373 83 36

Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Dom dla bezdomnych - placówka zapewniająca całodobową opiekę dla Osób Starszych w Morawianach”.w Morawianach
28-512 Bejsce, Morawiany 2, tel. 41 351 10 23

Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 2, tel. 41 306 13 55

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Środowiskowy Dom Samopomocy oraz DPS „Dom Kombatanta” w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86

Rodzinny Dom Pomocy w Błogoszowie
28-363 Oksa, Błogoszów 20, tel. 668 512 979, 604 460 436

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41 344 23 90

Rodzinny Dom Pomocy w Komorowie
28-133 Pacanów, Komorów 56, tel. 41 376 54 66, 518 308 117

Placówki oferujące pomoc osobom chorym

Stacjonarne Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach
25-624  Kielce, ul. Mieszka I 48c, tel. 41 345 80 81, 784 533 038

Centrum Medyczne w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41 344 23 90

Specjalistyczne Poradnie Lekarskie w Kielcach
25-624 Kielce, ul. Mieszka I 48, tel. 41 366 14 04

Ośrodek Zdrowia i Stacja Opieki w Wiśniówce
26-050 Zagnańsk, Wiśniówka 38a, tel. 41 301 15 80

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 6, tel. 41 242 85 85, 784 949 301

Stacja Opieki w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Stacja Opieki we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a, tel. 41 394 46 80

Stacja Opieki w Pacanowie
28-133 Pacanów, ul. Kościelna 17, tel. 41 376 51 22

Stacja Opieki w Cudzynowicach
28-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 97a

Apteka koncesyjna i punkt wydawania leków z darów w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41 344 22 90

Zespół Przychodni Lekarskich i Ośrodków Zdrowia we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Mleczarska 11, tel. 41 394 40 07
29-100 Włoszczowa, os. Broniewskiego 7a, tel. 41 394 47 78

Stacja Opieki w Świniarach
38-131 Solec Zdrój, Świniary 25, tel. 41 377 63 25

Stacja Opieki i Hospicjum w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna 1, tel. 41 383 14 86

Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych na Alzheimera w Kielcach
25- Kielce, ul. Urzędnicza 16a, tel. 784 531 928

 

Placówki oferujące pomoc bezrobotnym

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54, tel. 41 346 01 16

Klub Integracji Społecznej w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 54, tel. 41 344 46 72

Klub Integracji Społecznej w Szczekocinach
42-255 Szczekociny, Plac Panny Marii 6, tel. 34 345 90 21

Klub Integracji Społecznej w Mniowie
26-080 Mniów, ul. Gajowa 3, tel. 41 373 83 36

Klub Integracji Społecznej w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 3, tel. 41 386 62 97

Ośrodek Szkoleniowy Caritas w Kielcach
25-010 Kielce, Plac Panny Marii 1, tel. 41 344 52 82

Klub Integracji Społecznej w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój, ul. Lipowa 1, tel. 41 378 70 09

Klub Integracji Społecznej w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Placówki pomagające bezdomnym i ubogim

Stołówka charytatywna w Proszowicach
32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 2, tel. 12 386 10 53

Schronisko dla Kobiet w Kielcach
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47

Stołówka charytatywna w Sędziszowie
28-340 Sędziszów, ul. Kwiatowa 14, tel. 41 381 27 41

Stołówka charytatywna w Miechowie
32-200 Miechów, ul. Szpitalna  1, tel. 41 381 14 86

Stołówka charytatywna w Ratajach
28-133 Pacanów, Rataje Słupskie 39b, tel. 41 376 54 70

Magazyn meblowy w Kielcach
25-720 Kielce, ul. Chłopska 20b, tel. 662 369 490

Zespół Mieszkań Chronionych w Piasku Wielkim
28-136 Nowy Korczyn, Piasek Wielki 117, tel. 41 373 40 15, 500 083 27

 

Placówki oferujace pomoc doraźną

Punkt Pomocy Doraźnej w Kielcach
25-010 Kielce, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, tel. 41 344 67 28 w. 229

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w Kielcach
25-010 Kielce, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, tel. 41 344 39 86

Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego w Kielcach
25-363 Kielce, ul. Wesoła 58, tel. 41 344 23 90

Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach
25-729 Kielce, ul. Urzędnicza 7b, tel. 41 366 48 47

Magazyn odzieży używanej w Kielcach
25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 7
(bezpłatne wydawanie w Seminarium od strony NFZ)

Placówki dla Wolontariuszy

Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
22-010 Kielce, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, tel. 41 344 67 28 w. 231, kom. 664 031 039

Ośrodek Charytatywny dla Dzieci w Kaczynie
26-021 Daleszyce, Kaczyn 1a, tel. 41 317 19 78

Parafialne Zespoły Caritas (PZCar)
w 42 parafiach diecezji

Szkolne Koła Caritas (SKC)
przy 75 szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich

 

Placówki pomagające osobom niepełnosprawnym

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 2, tel. 41 306 13 55, 41 306 13 33

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie
29-105 Krasocin, tel. 41 391 75 33

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim
28-136 Nowy Korczyn, Piasek Wielki 117, tel. 41 373 40 15, 500 083 276

Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Kielcach
25-363 Kielce, Wesoła 52 A, tel. 41 368 10 28

Stacje Opieki i Gabinety rehabilitacji

Sędziszów, Miechów, Świniary, Pacanów, Cudzynowice i Szczekociny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com