Program „Skrzydła” polegający na systematycznym materialnym wsparciu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w Caritas Kieleckiej funkcjonuje od września 2005 roku. W roku szkolnym 2018/2019 opieką objętych jest 79 dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin o niskim statusie materialnym.

Program ten polega na comiesięcznych wpłatach przez osoby prywatne lub firmy sugerowanej kwoty 150 zł, która stanowi swego rodzaju stypendium. Kwota może być inna w zależności od zamożności darczyńcy. Minimalny czas deklarowanej opieki to przynajmniej jeden semestr szkolny. Darczyńca będzie otrzymywał sprawozdanie z ofiarowanych środków, a w rozliczeniu rocznym może odliczyć je od podatku. W ramach "Skarbonki Skrzydeł" Caritas Polska regularnie obejmuje wsparciem dzieci z naszej diecezji.

W przypadku niemożności podpisania długotrwałej deklaracji lub umowy, istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto caritas z dopiskiem „Skrzydła”.

Wpłaty można kierować na konkretnego ucznia wyznaczonego w porozumieniu z koordynatorem programu i szkołą. Pieniądze są przeznaczone na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, finansowanie korepetycji, wyjść do kina, teatru, wyjazdów na wycieczki szkolne czy wypoczynku letniego.

Program wsparcia finansowego stał się czymś więcej, niż materialnym wsparciem.

Dzieci i młodzież szkolna korzystające z programu wiedzą, że gdzieś, czasem nawet daleko od miejsca ich zamieszkania, jest osoba, lub kilka (np. małżeństwo, rodzeństwo, lub firma), którym zależy na nich, które chcą im pomóc w przezwyciężaniu trudów dnia codziennego, które pomogą w realizacji marzeń.

Osoby wpłacające pieniądze w ramach programu za jego największą zaletę uważają to, iż pomoc trafia do konkretnego, znanego im z imienia dziecka, o którego sytuacji mogą się w każdej chwili dowiedzieć.

Podopieczni „Skrzydeł” pochodzą z różnych rodzin: często są to rodziny prawidłowo funkcjonujące w środowisku, cieszące się dobrą opinią, niestety zbyt biedne by mogły zapewnić swoim dzieciom zaspokojenie nawet podstawowych potrzeb.

Największym sukcesem programu są zmiany jakie zachodzą w korzystających z pomocy. Dzieci wychodzą z cienia ubóstwa i biedy, wyrównane zostają szanse edukacyjne między nimi, a zamożniejszymi rówieśnikami.

W jaki sposób można stać się darczyńcą „Skrzydeł”?

 

Na stronie internetowej programu dostępna jest deklaracja uczestnictwa w programie. Po jej wypełnieniu i przesłaniu na nasz adres, Caritas zajmie się wyszukaniem dziecka, które zostanie objęte pomocą. Darczyńca otrzyma krótki opis jego sytuacji rodzinnej i zainteresowań oraz informację na temat przeznaczenia pomocy. Jeśli osoba zainteresowana nie ma dostępu do internetu o programie można dowiedzieć się również telefonicznie.
 

Koordynatorem akcji z ramienia Caritas Diecezji Kieleckiej jest p. Ewa Michota,
biuro: 25-363 Kielce, ul. Wesoła 54

tel./fax: 41 344 46 72, 41 346 01 16 w. 24, , e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

Dokładny adres:   

Caritas Diecezji Kieleckiej   
ul. Jana Pawła II
25-013 Kielce
NIP: 657-038-94-52


Konto: ING Bank Śląski 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811  z dopiskiem "PROGRAM SKRZYDŁA"
Darowizny na Caritas zwolnione są z opodatkowania

Dokumenty do pobrania:   

deklaracja dla firm
deklaracja dla osób indywidualnych   
wniosek

załącznik do wniosku

ankieta ewaluacyjna

ankieta ewaluacyjna z Caritas Polska

regulamin

 

Listy do darczyńców:

Darek 

Daniel i Kamil Daniel  Adrian Daniel    Damian Krzysiu  Ewelinka  Konrad i Klaudia Krystian Marzena  Grzegorz Patrycja Grzegorz IV L.O.

 

Wszystkie dzieci objęte pomocą programu są bardzo wdzięczne swoim darczyńcom za pomoc, za dar serca złożony po to, by żyło się im lepiej i radośniej.

Ogólnopolska strona projektu:   www.skrzydla.pl
 

Nasi sponsorzy:

Free business joomla templates