Dziś: 15 Grudzień 2019    |    Imieniny: Nina, Celina, Walerian

Szkolenie finansowane z EFS

Caritas Diecezji Kieleckiej informuje, że są jeszcze wolne miejsca !!!

- termin zgłoszeń do szkolenia z Modelu GSWB - zostaje przedłużony do środy tj. 26 luty 2014r.
 
- termin zgłoszeń do szkolenia streetworking w środowisku osób bezdomnych - termin 28 luty 2013r.Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności  i Streetworking w środowisku ludzi bezdomnych

Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Partnerzy projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" zapraszają do udziału w szkoleniach kadry pomocy społecznej i organizacji pozarządowych w ramach zadania nr 4 ww. projektu – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.


Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:
• Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
• Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
• realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
• wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
• edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych.

Streetworking w środowisku osób bezdomnych
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy  metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych.
Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:
• celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
• usługi streetworkingu
• organizacji usługi streetworkingu
• zasobów związanych z usługą streetworking

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych podzielonych na 2 zjazdy po 3 dni, trwających łącznie 48 godzin.

Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

Adresaci szkoleń
Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej. Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.
 


Terminy i miejsca szkoleń – województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Szkolenia realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej zaplanowano w następujących miejscach i terminach:

Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności                                                   
Termin: 05 – 07.03.2014r. Hotel Efekt Express 31- 323 Kraków, ul. Opolska 14 woj. małopolskie
i 19–21.03.2014 r. Leśny Dworek Posiadłość Agroturystyczna, Cisów 102a, Daleszyce 26-021; woj. świętokrzyskie

Streetworking w środowisku osób bezdomnych
Termin: 12– 14.03.2014r. Leśny Dworek Posiadłość Agroturystyczna, Cisów 102a, Daleszyce 26 – 021   woj. świętokrzyskie
i 02 – 04.04.2014 r. Hotel Efekt Express 31- 323 Kraków ul. Opolska 14, woj. małopolskie


Terminy i miejsca szkoleń – pozostałe województwa
Miejsca oraz terminy szkoleń w innych województwach znajdą Państwo pod linkiem dla właściwych województw na stronach partnerów odpowiedzialnych za realizację szkoleń na danym terenie:

 

Dodatkowych informacji udziela (Szczegółowe informacje o rekrutacji) :                           Renata Kaczmarczyk , tel. 41 3349013

 

PLACÓWKI MEDYCZNE

Usługi medyczne Caritas Diecezji Kieleckiej.

Przejdź dalej ...

ŻŁOBEK "MAŁE ANIOŁKI"

Zapraszamy do naszego żłobka.

Przejdź dalej ...

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na działalność Caritas.

Przejdź dalej ...

LICZNIK ODWIEDZIN

© 2009-2019 by GPIUTMD

WSPIERAJĄ NAS:

 • furmanek.jpg
 • cebule.jpg
 • agropole.gif
 • nsk.jpg
 • piekarnia-pod-telegrafem.png
 • perfopol.jpg
 • spolem.jpg
 • zeto.jpg
 • paradyz.jpg
 • bank.jpg
 • gardenco.jpg
Free business joomla templates