SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
w Morawianach

oraz

DOM DLA BEZDOMNYCH
w Morawianach


Placówki zapewniające całodobową opiekę
dla Osób Starszych w Morawianach


28-512 Bejsce, Morawiany 2

tel. 41 351 10 23

 

Dokumenty do przyjęcia do Placówki w Morawianach

1.   Prośba o przyjęcie

2.   Zaświadczenie od lekarza z uwzględnieniem kondycji psychicznej oraz aktualne badania podstawowe (morfologia. Mocz bad. ogólne) i specjalistyczne (RTG- opis, WR, HBS, KAŁ- na nosicielstwo)

3.   Deklaracja pokrycia kosztów utrzymania ze środków własnych lub dotacji Gminy ( koszt pobytu wynosi 1600,00 zł/miesiąc, przy czym Placówka nie pokrywa kosztów związanych z zakupem leków , pieluchomajtek i sprzętu ortopedycznego)

4.   Wywiad środowiskowy (gdy kieruje GOPS/MOPS)

5.   Wypełniony formularz oceny wg skali Barthel

6.   Aktualne zlecenie na leki, do wglądu karty informacyjne leczenia szpitalnego

7.   Dowód osobisty, dowód ubezpieczenia  (odcinek renty/emerytury)

8.   Zapas leków na jeden miesiąc

 

PLIKI DO POBRANIA:

Ocena pacjenta wg skali Barthel
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z uwzględnieniem kondycji psychicznej

 


Jednostka ma charakter samobilansującej się placówki wyodrębnionej w strukturze działalności statutowej Caritas Diecezji Kieleckiej
w miejsce dotychczasowego Domu Opieki dla Osób Starszych.

Free business joomla templates