Dom dla bezdomnych - placówka zapewniająca całodobową opiekę
dla Osób Starszych w Morawianach

28-512 Bejsce, Morawiany 2

tel. 41 351 10 23


Jednostka ma charakter samobilansującej się placówki wyodrębnionej w strukturze działalności statutowej Caritas Kieleckiej w miejsce dotychczasowego Domu Opieki dla Osób Starszych.

Free business joomla templates