REALIZACJA PROJEKTU

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU

NA KONIEC KWIETNIA 2017     -  100,00 %
 

DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU - KWIECIEŃ 2017


Ognisko Wychowawcze w Jędrzejowie

W ramach zadania wykonano:

 • ocieplenie ściany zewnętrzne wełną - 347 m2
 • modernizacja instalacji CO/CWO (c.o: przewody-250 mb, grzejniki z zaworami - 26 szt, oraz c.w.u. 14 punktów czerpalnych)

 • ocieplenie ścian zewnętrznych - 347 m2,
 • wymianę/modernizacja stolarki okiennej - 24 szt./39m2,
 • wymianę stolarki drzwiowej - 3 szt./9,73 m2,
 • ocieplenie stropu nad parterem - 377 m2
 • ocieplenie ścian fundamentowych - 26 m2,
 • instalacja kolektorów słonecznych - 5szt./10 m2
 • wymiana kotła gazowego - 1 szt./24 kW

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU W TEJ PLACÓWCE - 100 %

 


Budynek Rodzinnego Domu Pomocy w Komorowie

W ramach zadania wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych - 466 m2,
 • ocieplenie stropodachu - 460 m2,
 • wymianę stolarki drzwiowej - 5 szt./10,5 m2,
 • wymianę/modernizacja stolarki okiennej - 41 szt./86,87 m2,
 • montaż kotła węglowego  - 1 szt./50 kW
 • instalację  solarową - 5 szt./10 m2,
 • modernizację instalacji CO/CWO (przewody - 350 m, grzejniki - 41 szt., punkty czerpalne - 15 szt.).

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU W TEJ PLACÓWCE - 100 %

 


Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowie

W ramach zadania wykonano:

 • ocieplenie ściany zewnętrznych - 631 m2,
 • ocieplenie stropu nad piętrem - 341 m2,
 • wymianę stolarki okiennej - 18 szt./45,78 m2,
 • modernizację stolarki okiennej - 29 szt./89,70 m2,
 • wymianę stolarki drzwiowej - 4 szt./14,10 m2.
 • ocieplenie ścian fundamentowych - 127 m2,
 • wykonano modernizacje instalacji c.o. (wymiana grzejników z zaworami) - 50 szt.
 • instalację kotła - 1 szt./30 kW.
   

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU W TEJ PLACÓWCE - 100 %

 


Środowiskowy Dom Samopomocy w Proszowicach
(Świetlica dla Seniorów oraz zaplecza magazynowe i biurowe dla rehabilitacji środowiskowej)

W ramach zadania wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych - 1 317,35 m2,
 • ocieplenie stropodachu  - 655,20 m2,
 • ocieplenie ścian fundamentowych – 103,09  m2

 • wymianę stolarki okiennej - 65 szt./134,28 m2,
 • wymianę stolarki drzwiowej - 3 szt./ 25,9 m2,
 • instalację fotowoltaiczną - 76 szt./19,00 kW,
 • instalację solarową - 10 szt./ 22.36 m2,
 • instalację kotła - 1szt./75 kW.
 • ocieplenie ścian wewnętrznych – 104,77 m2

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU W TEJ PLACÓWCE - 100 %

 


Dom Pomocy Społecznej w Świniarach

W bieżącym wniosku nie wykazano kosztów związanych z realizacją zadania. Powodem tego było wydłużenie się prac projektowych, co później przełożyło się na opóźnienie robót.   Koszty zaplanowane w PWP zostaną poniesione w kolejnych miesiącach realizacji zadania i wykazane w kolejnym wniosku o płatność.  W najbliższym czasie zostanie złożona aktualizacja PWP.

 

W ramach zadania wykonano:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych - 783 m2,
 • ocieplenie dachu od wewnątrz  - 671 m2,
 • wymianę stolarki drzwiowej - 10 szt./ 23,23 m2,
 • modernizację lub wymianę stolarki okiennej - 41 szt./127,63 m2
 • modernizację instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u.) - 57 grzejników z zaworami,
 • instalację kolektorów słonecznych - 10 szt./20 m2
 • instalację pomp ciepła - 2 szt./30 kW,
 • wymiany oświetlenia wbudowanego na energoszczędne - 104 szt./1,39 kW

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTU W TEJ PLACÓWCE - 100 %

 


Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach

W ramach zadania wykonano:

 • instalację kolektorów słonecznych - 10 szt./20 m2

 


Dnia 02 marca 2017 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona m.in. realizacji przedsięwzięcia.

Media z rejonu województwa świętokrzyskiego obecne na konferencji:

- TVP Kielce
- Radio Kielce
- Gazeta Wyborcza Kielce
- Radio eM / Tygodnik eM
- Niedziela Kielecka

Dnia 16 listopada 2016 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona m.in. realizacji przedsięwzięcia.

Media z rejonu województwa świętokrzyskiego obecne na konferencji:

- TVP Kielce
- Echo Dnia
- Radio Eska
- Radio eM / Tygodnik eM
- KAI
- Niedziela Kielecka

Dnia 18 listopada 2014 r. odbyła się pierwsza konferencja prasowa poświęcona m.in. realizacji nowego przedsięwzięcia.

Media z rejonu województwa świętokrzyskiego obecne na konferencji:

- TVP Kielce
- Radio Kielce
- Radio Eska
- Radio eM / Tygodnik eM
- Nasze Miasto
- Niedziela Kielecka

 

Na każdym z obiektów umieszczono tablice pamiątkowe -  łącznie 6 szt.

Wyłoniono generalnego wykonawcę robót.  Zamieszczono informację na stronie internetowej o realizacji powyższego projektu.

Powołano Zespół Zarządzający Projektem. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców Projektu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 


DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU  -  PAŹDZIERNIK 2014