Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


Najbliższe zaplanowane warsztaty.

 1. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Parafii p.w. Św. Małgorzaty w Moskorzewie na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 10 V 2017 o godz. 09.00 w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym , Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew.
  „Warsztaty kulinarne” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 24 V 2017 o godz. 09.00 w Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym, Moskorzew 97, 29-130 Moskorzew.
 2. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 Klubu Integracji Społecznej w Szczekocinach na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 10 V 2017 o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny.
  „Warsztaty kulinarne” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 24 V 2017 o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury ul. Krakowska 23, 42-445 Szczekociny.
 3. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016  w Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 11 V 2017 o godz. 11.00 w Domu Kultury ul. Szkolna 1, 25 – 530 Skalbmierz.
 4. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Środowiskowym Domu Samopomocy  Caritas w Sędziszowie na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 12 V 2017 o godz. 9.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas w Sędziszowie ul. Kwiatowa 14.
 5. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jasionnej  na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty dietetyczne i zdrowego odżywiania” oraz „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego”, które odbędą się 15 V 2017 o godz. 09.00 w Remizie Strażackiej w Jasionna 45, 28-300 Jędrzejów.
 6. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Zespole Placówek Caritas w Proszowicach na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego" oraz „Warsztaty kulinarne”, które odbędą się 17 V 2017 o godz. 10.00 ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice.
 7. Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016 w Zespole Placówek Leczniczo Opiekuńczych Caritas w Miechowie  na warsztaty w ramach działań towarzyszących:
  „Warsztaty ekonomiczne – ekonomia gospodarstwa domowego” oraz „Warsztaty kulinarne”, które odbędą się 17 V 2017 o godz. 15.00 w Domu Kombatanta ul. Szpitalna 1, 32-200 Miechów.

 

Lista Organizacji

Zrealizowane Projekty

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe Wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPZ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE TRENERÓW

Caritas Diecezji Kieleckiej ogłasza nabór na trenerów w zakresie działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków w Podprogramie 2016 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Caritas Diecezji Kieleckiej poszukuje trenerów do przeprowadzenia następujących działań:

- warsztaty kulinarne
dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych. Czas trwania ok. 2 h.

- warsztaty dietetyczne
i dotyczące zdrowego żywienia przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia. Czas trwania ok 2 h.

- warsztaty edukacji ekonomicznej
nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych, wraz z aspektami upadłości konsumenckiej. Czas trwania ok. 2h.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy:
lub telefonicznie 664 031 040

 


Data publikacji: 25 października 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2016
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Data publikacji: 11 października 2016 r. - Kielce

Nr postępowania: K/U/3/2016
CPV: 60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie: transportu artykułów spożywczych suchych pakowanych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTY
ZAŁ. NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
ZAŁ. NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM  

ZAŁ. NR 4 - WZÓR UMOWY

 


Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

·        951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

·        771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 


Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

 


Podprogram 2015

Podprogram 2014


 

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com