POSZUKUJEMY DO PRACY!


 

Nabór pracowników na stanowisko

OPIEKUN MIESZKANIA

do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

 

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-010 Kielce ogłaszanabór pracowników na stanowisko Opiekun mieszkania do projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”.

Celem projektu realizowanego od 01.03.2018r. do 28.02.2022r. jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Miejsce wykonywanej pracy: mieszkania wspomagane, Wiśniówka 38A, 26-001 Masłów.

Opis zadania: Zadaniem opiekuna mieszkania jest wspieranie mieszkańców w czasie pobytu w mieszkaniu wspomaganym, bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania społecznego, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym oraz koordynacja usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym  służących rehabilitacji i aktywizacji społeczno – zawodowej osób chorujących psychicznie.


Wymagania - Opiekunem Mieszkania Wspomaganego może być:

  1. osoba, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: pedagog, pracownik socjalny, terapeuta środowiskowy lub zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej oraz posiada minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami chorującymi psychicznie

lub

  1. osoba posiadająca inne wykształcenie (minimum średnie) i co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy z osobami chorującymi psychicznie

Pozostałe wymagania:
Opiekuna Mieszkania Wspomaganego powinna cechować:
– empatia i cierpliwość, poszanowanie innej osoby
– umiejętność motywowania innych do podejmowania aktywności i wspierania ich działania  
– łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
– radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
– zaradność, dobra organizacja i rzetelność w wykonywaniu pracy

– samodzielność;
– odpowiedzialność;
– umiejętność pracy w grupie;

 

Wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć: 

1.    drogą elektroniczną na adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING  w postaci zeskanowanego dokumentu lub

2.    pocztą lub osobiście na adres: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-010 Kielce

Informacji dodatkowych udziela:

Jolanta Kowalik-Pietrzyk tel. 784-532-509, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING


POSZUKUJEMY
PSYCHOLOGA

DO PRACY W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY, WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ORAZ W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

MILE WIDZIANE
UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA PSYCHOTERAPII
ALBO SPECJALIZACJA PSYCHOLOGA KLINICZNEGO


OFERUJEMY MIESZKANIE SŁUŻBOWE

BLIŻSZE INFORMACJE:
W BIURZE ZARZĄDU CARITAS
PRZY PLACY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 1 W KIELCACH
LUB POD NUMEREM TELEFONU:

608 676 612

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

 


 

ROZEZNANIE RYNKU

Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 3, 25 - 013 Kielce w ramach projektu "Nowy wymiar życia" - system wsparcia środowiskowego
osób niesamodzielnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem
o przedstawienie oferty cenowej na prowadzenie przez psychologa:

1. indywidualnych spotkań psychologicznych - w wymiarze 10 godzin/m-c przez 22 miesiące poczynając
od marca 2018 r. w Mieszkaniach Chronionych w Piasku Wielkim, gm. Nowy Korczyn
2. indywidualnych spotkań psychologicznych - w wymiarze 10 godzin/m-c przez 22 miesiące poczynając
od marca 2018 r. w Zespole Mieszkań Wspieranych w Gorzkowie, gm. Kazimierza Wielka

 

Rozeznanie rynku
Załącznik nr-1 - Wzór oferty

 

Free business joomla templates