PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020  JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

PODPROGRAM 2018

 

22.10.2018 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  22.10.2018 o godz. 11.00 w Solcu Zdroju  Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a,  28–131 Solec Zdrój.

23.10.2018 Oleśnica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowania Żywności” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  23.10.2018 o godz. 10.00 w Oleśnicy Urząd Gminy ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica.

30.10.2018 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej  w Szczekocinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej" oraz „Kulinarne”, które odbędą się  30.10.2018 o godz. 9.00 w Szczekocinach w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23,  42–445 Szczekociny.

05.11.2018 Skalbmierz

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  05.11.2018 o godz. 10.00 w Skalbmierzu   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Szkolna 1,  28–530 Skalbmierz

06.11.2018 Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  06.11.2018 o godz. 11.00 w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32–100 Proszowice

13.11.2018 Słomniki 

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych  Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  Bożego Ciała w Słomnikach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty:  „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  13.11.2018 o godz. 11.00 w Słomnikach ul. Mickiewicza 27,  32–090 Słomniki 

19.11.2018 Sędziszów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy – Stacja Opieki w Sędziszowie– korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej”, które odbędą się  19.11.2018 o godz. 10.00 w ŚDS w Sędziszowie ul. Kwiatowa 14,  28–340 Sędziszów

20.11.2018 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  20.11.2018 o godz. 11.00 w Solcu Zdroju  Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a,  28–131 Solec Zdrój

20.11.2018 Oleśnica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne” oraz  „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowania Żywności” które odbędą się  20.11.2018 o godz. 10.30 w Oleśnicy Urząd Gminy ul. Nadstawie 1, 28–220 Oleśnica.

27.11.2018 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowania Żywności” oraz „Dietetyczne” które odbędą się  27.11.2018 o godz. 09.00 w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu ul. Armii Krajowej 18A, 26–060 Chęciny.

28.11.2018 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: : „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowania Żywności” i „Dietetyczne” oraz  „” które odbędą się  28.11.2018 o godz. 08.00 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54,  25–363  Kielce

4.12.2018 Kije

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Dietetyczne”, które odbędą się  4.12.2018 o godz. 10.00  OSP w Kijach 68,  28–404  Kije

10.12.2018 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Edukacji Ekonomiczne”, które odbędą się  10.12.2018 o godz. 10.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kielecka 9, 26–026 Morawica

11.12.2018 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej  w Szczekocinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: ”Edukacji Ekonomicznej”  oraz „Kulinarne” które odbędą się  11.12.2018 o godz. 9.00 w Szczekocinach   w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23,  42–445  Szczekociny

17.12.2018 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  17.12.2018 o godz. 10.00 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza  3, 28–500 Kazimierza Wielka

18.12.2018 Daleszyce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji miejscowości „Nasz Suków” w Daleszycach – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Dietetyczne” oraz „Kulinarne”, które odbędą się 18.12.2018 o godz. 10.00 w Daleszycach Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach ul. Plac Stanisława Staszica 9, 26–021 Daleszyce

20.12.2018 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz  „Edukacji Ekonomicznej”, które odbędą się  20.12.2018 o godz. 08.00 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54,  25–363  Kielce

14.01.2019 Chęciny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „kulinarne” które odbędą się  14.01.2019 o godz. 09.00 w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu ul. Armii Krajowej 18A, 26–060 Chęciny

15.01.2019 Szczekociny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Klubu Integracji Społecznej  w Szczekocinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Edukacji Ekonomicznej” które odbędą się  15.01.2019 o godz. 9.00 w Szczekocinach w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury ul. Krakowska 23,  42–445 Szczekociny

15.01.2019 Moskorzew

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Moskorzewie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz  „Kulinarne” które odbędą się 15.01.2019 o godz. 10.00 w Moskorzewie  w  Wiejskim Centrum Kulturalno – Turystycznym, Moskorzew 97, 29–130  Moskorzew

22.01.2019 Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznychParafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz  „Kulinarne” które odbędą się  22.01.2019 o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Czarnocinie 1, 28–506  Czarnocin

28.01.2019 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty:  „Dietetyczne” oraz  „ Kulinarne ” które odbędą się  28.01.2019 o godz. 09.00 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54,  25–363  Kielce

29.01.2019 Kije

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kijach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Dietetyczne” które odbędą się  29.01.2019 o godz. 10.00  OSP w Kijach 68,  28–404  Kije

04.02.2019 Kazimierza Wielka

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  04.02.2019 o godz. 10.00 w Kazimierzy Wielkiej Pomieszczenia Duszpasterskie ul. Sienkiewicza  3, 28-500 Kazimierza Wielka

05.02.2019 Miechów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo – Leczniczych w Miechowie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne” które odbędą się  05.02.2019 o godz. 10.00 Stacja Opieki Caritas  w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32–200  Miechów

09.02.2019 Brzeziny

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Dietetyczne” oraz „Kulinarne” które odbędą się  09.02.2019 o godz. 14.00 w Brzezinach Świetlica Wiejska, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1, 26–026  Morawica

12.02.2019 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Dietetyczne” które odbędą się  12.02.2019 o godz. 11.00 w Solcu Zdroju  Gminne Centrum Kultury ul. Partyzantów 8a,  28–131 Solec Zdrój

18.02.2019 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne ” oraz  „Dietetyczne” które odbędą się 18.02.2019 o godz. 09.00 w Kielcach  Centrum Integracji Społecznej  ul. Wesoła 54,  25–363  Kielce

19.02.2019 Morawica

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Dietetyczne” oraz „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” które odbędą się  19.02.2019 o godz. 10.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Kielecka 9 ,  26–026 Morawica

25.02.2019 Makoszyn

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych  Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Makoszynie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Dietetyczne” oraz „Kulinarne” które odbędą się  25.02.2019 o godz. 10.00 w Bielinach Urząd Gminy ul. Partyzantów 17, 26–004 Bieliny

26.02.2019 Proszowice

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Zespołu Placówek Caritas w Proszowicach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  26.02.2019 o godz. 10.00 w  Środowiskowym Domu Samopomocy w Proszowicach ul. Kolejowa 4,  32–100  Proszowice

26.02.2019 Niedźwiedź

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wojciecha w Niedźwiedziu  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  26.02.2019 o godz. 14.30 w  Domu Parafialnym w Niedźwiedziu 1,  32–090  Niedźwiedź

05.03.2019 Jasionna

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jasionnej   – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  05.03.2019 o godz. 10.00 w Imielnie ul. Cmentarna 7A , 28–313  Imielno

11.03.2019 Miechów

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Zespołu Placówek Opiekuńczo – Leczniczych w Miechowie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne”, które odbędą się 11.03.2019 o godz. 10.00 w Miechowie ul. Szpitalna 1, 32–200 Miechów

12.03.2019 Daleszyce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Miejscowości „Nasz Suków” w Daleszycach – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Dietetyczne” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  12.03.2019 o godz. 11.00 w Daleszycach Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach ul. Plac Stanisława Staszica 9, 26–021 Daleszyce

02.04.2019 Ćmińsk

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej w Ćmińsku – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne”, które odbędą się  02.04.2019 o godz. 15.00 w Centrum Sportów Masowych ul. Podgród 57, 26–095 Miedziana Góra

09.04.2019 Jasionna

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Jasionnej   – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Zdrowego Odżywiania i Przeciwdziałania Marnowaniu Żywności” oraz „Dietetyczne”, które odbędą się  09.04.2019 o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w  Jasionnej 45, 28–300  Jędrzejów

23.04.2019 Czarnocin

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz  „Kulinarne”, które odbędą się  23.04.2019 o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej w  Czarnocinie 1, 28–506  Czarnocin

07.05.2019 Kielce

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Punktu Pomocy Doraźnej w Kielcach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz  „Kulinarne”, które odbędą się 07.05.2019 o godz. 09.00 w Kielcach w Centrum Integracji Społecznej,  ul. Wesoła 54,  25–363  Kielce

14.05.2019 Solec Zdrój

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2018 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Mikołaja w Solcu Zdroju – korzystających z żywności z Podprogramu 2018 na warsztaty: „Kulinarne” oraz „Dietetyczne”, które odbędą się  14.05.2019 o godz. 11.00 w Solcu Zdroju - Gminne Centrum Kultury, ul. Partyzantów 8a,  28–131 Solec Zdrój

 

 

 


 

Free business joomla templates